Szkolenia dla kierowców zawodowych:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA
 
Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy
kat. D zostało wydane po dniu 10.IX.2008r.    oraz którym prawo jazdy
kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r.

o kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmującą 260 godzin teorii (1 godz. = 45 min.)
20 godzin praktyki [16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych] (1 godz. = 60 min.) może ubiegać się osoba, która ukończyła 18 lat

Cena: 4600 zł

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 r. ( Rozp. wchodzi w życie dn. 03.04.2010 r.)

o kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmującą 140 godz. może ubiegać się osoba, która ukończyła
24 lata – dla kat. D

21 lat – dla kat. C. 

130 godzin teorii (1 godz. = 45 min.)
10 godzin praktyki [8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych] (1 godz. = 60 min.)

Cena: 3000 zł
 
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

32,5 godziny teorii (1 godz. = 45 min.)
2,5 godziny praktyki (1 godz. = 60 min.)
Cena: 800 zł

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

65 godziny teorii (1 godz. = 45 min.)
5 godziny praktyki (1 godz. = 60 min.)
Cena: 1600 zł

 

SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie okresowe to obowiązkowe, cykliczne (co 5 lat) szkolenie dla wszystkich kierowców kat. C i D wykonujących przewóz drogowy.

35 godzin teorii (1 godz. = 45 min.)

Cena: 700 zł

 

W każdej chwili można przyjść do biura i rozpocząć szkolenie w wybranym terminie!
 
 
Kiedy należy odbyć szkolenie okresowe ?
Zgodnie z Ustawą z dnia 17.11.2006 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2006 r., nr 235, poz. 1701, art. 3) kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy w terminach wymienionych poniżej zobowiązani są do odbycia pierwszego szkolenia okresowego wg nowych zasad:
Kierowca wykonujący przewóz drogowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31grudnia 2000 r. ,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
Kierowcy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie określonej w art. 1, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.