Kurs kategorii D

Kategoria D- PRAWO JAZDY OD 24 LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi
w prawie jazdy kategorii D wynosi 21 lat!
 
Uprawnia do kierowania:

a)      autobusem
b)      zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej
c)      autobusem przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą), o długości nie mniejszej niż 9 m
d)      pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Pakiet obejmuje:
-20h godzin szkolenia teoretycznego 
-60h godzin szkolenia praktycznego 
Cena: 5800 zł
Posiadane prawo jazdy kat. C:
-20h godzin szkolenia teoretycznego 
-40h godzin szkolenia praktycznego 
 

Cena: 4 500 zł 

Dodatkowe jazdy: 160 zł/ 1 godz.