Kurs kategorii AM

Kategoria AM – PRAWO JAZDY OD 14-stu LAT!(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

Uprawnia do kierowania:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim (czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h)

Szkolenie:
Teoria – 5 godz. lekcyjnych
Praktyka – 5 godz. zegarowych

Cena: 900 zł
Teoria – 10 godz. lekcyjnych

Praktyka – 10 godz. zegarowych

Cena: 1400 zł

UWAGA! JEŻELI POSIADASZ KARTĘ MOTOROWEROWĄ WYDANĄ PRZED 19 STYCZNIA 2013 ROKU  I UKOŃCZYŁEŚ 14 LAT, MOŻESZ WYMIENIĆ JĄ ODPŁATNIE NA PRAWO JAZDY KATEGORII AM Z POMINIĘCIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, W TYM CELU NALEŻY UDAĆ SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO I DOKONAĆ FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ DOKUMENTU!

Dodatkowe jazdy: 130 zł/ 1 godz.
Pojazdy:

ROMET CHART 50 – manual

ROMET RXL 50 – automat

Kurs kategorii A1

Kategoria A1 – PRAWO JAZDY OD 16-stu LAT!

Uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:
Teoria – 30 godz. lekcyjnych
Praktyka – 20 godz. zegarowych

Cena: 2500 zł
 
Cena egzaminu:

210 zł (30 zł – teoria, 180 zł – praktyka)

Dodatkowe jazdy: 150 zł/ 1 godz.
Pojazdy:

HONDA CB-125 R

Kurs kategorii A2

Kategoria A2 – PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!

Uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Szkolenie:
Teoria – 30 godz. lekcyjnych
Praktyka – 20 godz. zegarowych

Cena: 2800 zł

UWAGA! Osoba posiadająca prawo jazdy kat. A1  rozpoczynająca szkolenie na kat. A2 zostaje zwolniona z części teoretycznej oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu.
Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

Cena: 1500 zł
 

 UWAGA!

OSOBA POSIADAJĄCA KATEGORIĘ A2 PRZEZ OKRES 2 LAT, MOŻE STARAĆ SIE O UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI OKREŚLONYMI W PRAWO JAZDY KATEGORII A W WIEKU 20 LAT!

Dodatkowe jazdy: 130 zł/ 1 godz.
Pojazdy:

HONDA CB 500 R

Kurs kategorii A

Kategoria A- PRAWO JAZDY OD 24 LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
Uprawnia do kierowania:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
UWAGA

Osoba posiadająca prawo jazdy kat.  A2 rozpoczynająca szkolenie na kat. A zostaje zwolniona z części teoretycznej oraz nie zdaje egzaminu państwowego z tego zakresu, a zajęcia praktyczne ulegają zmniejszeniu o 10 godz. zegarowych (do wyjeżdżenia 10 godzin zegarowych). Egzamin zdaje tylko z części praktycznej.

Pakiet obejmuje:

– 30h szkolenia teoretycznego
– 20h szkolenia praktycznego

Dodatkowe jazdy: 150 zł/ 1 godz.
Cena: 2900 zł
Pojazdy:

HONDA CB 650 – Pojazdy takie same jak w PORD w Gdyni i Gdańsku