Kurs kategorii C

Kategoria C- PRAWO JAZDY OD  21 LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi
w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat!!
 
Uprawnia do kierowania:               
a)      pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b)       zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)      pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 
Pakiet obejmuje:

– 20h szkolenia teoretycznego
– 30h szkolenia praktycznego

Pojazdy:

DAF LF 45.220
MAN TGL 12.240

Cena: 4200 zł
Posiadane prawo jazdy kat. D:
-20h godzin szkolenia teoretycznego 
-20h godzin szkolenia praktycznego 
 

Cena: 3 100 zł 

Dodatkowe jazdy: 160 zł/ 1 godz.

Kurs kategorii C+E

Kategoria C+E – PRAWO JAZDY OD 21 LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
 
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi
w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat!!
 
Uprawnia do kierowania:
– pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą.

PAKIET OBEJMUJE:

– 0 godzin szkolenia teoretycznego
– 25 godzin szkolenia praktycznego

Dodatkowe jazdy: 160 zł/ 1 godz.
Cena: 4200 zł

Kurs kategorii C, C+E - KURS ŁĄCZONY

Kategoria C, C+E – PRAWO JAZDY OD 21 LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
 
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi
w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat!!
 

PAKIET OBEJMUJE:

– 20 godzin szkolenia teoretycznego
– 45 godzin szkolenia praktycznego

Dodatkowe jazdy: 160 zł/ 1 godz.
Cena: 7500 zł