Kurs kategorii b

Kategoria B- PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
Uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem
autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka,
o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Pakiet obejmuje:

– 30h szkolenia teoretycznego
– 30h godzin szkolenia praktycznego na KIA RIO z 2017 roku
– możliwość opłaty ratalnej lub kredyt bankowy

Dodatkowa godzina zajęć teoretycznych: 25 zł/ 1 godz.
Dodatkowa godzina jazdy: 100 zł/ 1 godz.
Pakiet godzin jazd dodatkowych: 950 zł/ 10 godz.

KURS kat. B PODSTAWOWY

Cena: 3000 zł

KURS kat. B PODSTAWOWY – automatyczna skrzynia biegów

Cena: 3100 zł

KURS kat. B EKSPRESOWY

Cena: 3400 zł

KURS kat. B ROZSZERZONY- 40 godzin szkolenia praktycznego i 30 godzin szkolenia teoretycznego

Cena: 3700 zł
Pojazdy:

W naszej flocie posiadamy 10 pojazdów Kia RIO 4.

Kurs kategorii b+E

Kategoria B+E- PRAWO JAZDY OD  18 LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

Prawo jazdy w kategorii B + E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, który jest złożony z pojazdu określonego w kategorii B oraz przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. 

Prawo jazdy tej kategorii uprawnia też do poruszania się ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
 
Uprawnia do kierowania:               
a)      pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą,
b)       ciągnikiem rolniczym z przyczepami,
Pakiet obejmuje:

– Teoria – 0 godz. lekcyjnych
– Praktyka – 15 godz. zegarowych

Dodatkowa godzina jazdy: 160 zł/ 1 godz.

KURS kat. B + E 

Cena: 2400 zł
Pojazdy:

PEUGEOT EXPERT – pojazd taki sam jak w PORD