Kurs kategorii b

Kategoria B- PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
Uprawnia do kierowania:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem
autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka,
o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
z zastrzeżeniem ust. 2,
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Pakiet obejmuje:

– 30h szkolenia teoretycznego
– 30h godzin szkolenia praktycznego na KIA RIO z 2017 roku
– możliwość opłaty ratalnej lub kredyt bankowy

DODATKOWA GODZINA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH25zł/godzina
DODATKOWA GODZINA JAZDY80zł/godzina
PAKIETY GODZIN JAZD DODATKOWYCH 750zł/10 godzin

Cena:

KURS kat.B PODSTAWOWY 2 600zł
KURS kat B EKSPRESOWY  2 900zł
   
KURS kat B ROZSZERZONY- 40 godzin szkolenia praktycznego i 30 godzin szkolenia teoretycznego  3 300zł
Pojazdy:

Kia RIO 2017

Kurs kategorii b+E

Kategoria B+E- PRAWO JAZDY OD  18 LAT!

(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)

Prawo jazdy w kategorii B + E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów, który jest złożony z pojazdu określonego w kategorii B oraz przyczepy, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. 

Prawo jazdy tej kategorii uprawnia też do poruszania się ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
 
Uprawnia do kierowania:               
a)      pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą,
b)       ciągnikiem rolniczym z przyczepami,
Pakiet obejmuje:

– Teoria – 0 godz. lekcyjnych
– Praktyka – 15 godz. zegarowych

Cena:

KURS1900zł
JAZDY DODATKOWE150zł / godzina
Pojazdy:

Peugeot Expert + przyczepka Niewiadów